fbpx

המסלול שהכי מתאים לך

מסלול חדר כושר בהתחייבות ל-18 חודשים

₪159
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

דמי ביטול בעלות ₪350

מסלול חדר כושר בהתחייבות ל-12 חודשים

₪175
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

דמי ביטול בעלות ₪350

מסלול חוגים + חדר כושר
בהתחייבות ל-12 חודשים

₪250
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

דמי ביטול בעלות ₪350

מסלול חדר כושר
ללא התחייבות

₪220
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

דמי הרשמה בעלות ₪100

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

מסלול חוגים + חדר כושר
ללא התחייבות

₪300
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

דמי הרשמה בעלות ₪100

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

האותיות הקטנות בגדול

דילוג לתוכן