fbpx

המסלול שהכי מתאים לך

מסלול חדר כושר בהתחייבות ל-18 חודשים

₪159
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

מסלול חדר כושר בהתחייבות ל-12 חודשים

₪175
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

מסלול חדר כושר
ללא התחייבות

₪219
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

דמי הרשמה ₪99

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

ללא דמי ביטול

מסלול פנאי

₪119
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

הינו מוגבל כניסה בימים א-ה בשעות 10:00-14:00

שישי 12-סגירה, שבת פתיחה עד סגירה.

______

כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

מסלול כניסה
חד פעמי

₪50
/לכניסה

תשלום

 בכרטיס אשראי

______

לא ניתן לביטול

______

אינו כרוך בדמי טיפול

מסלול חוגים + חדר כושר
בהתחייבות ל-12 חודשים

₪250
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

______

כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

מסלול חוגים + חדר כושר
ללא התחייבות

₪289
/לחודש

המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי

______

דמי הרשמה בעלות ₪100

______

ניתן לבטל את המנוי בהתראה
של 30 יום מראש

המסלול שהכי מתאים

חדר כושר בהתחייבות 18 חודשים

159 חודשי
 • המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי
 • ניתן לבטל את המנוי בהתראה של 30 יום מראש
 • כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

חדר כושר בהתחייבות 12 חודשים

175 חודשי
 • המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי
 • ניתן לבטל את המנוי בהתראה של 30 יום מראש
 • כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

חוגים + חדר כושר בהתחייבות 12 חודשים

250 חודשי
 • המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי
 • ניתן לבטל את המנוי בהתראה של 30 יום מראש
 • כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

חדר כושר ללא התחייבות

219 חודשי
 • המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי
 • דמי הרשמה ₪99
 • ניתן לבטל את המנוי בהתראה של 30 יום מראש
 • ללא דמי ביטול

חוגים + חדר כושר ללא התחייבות

289 חודשי
 • המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי
 • דמי הרשמה ₪100
 • ניתן לבטל את המנוי בהתראה של 30 יום מראש
 • ללא דמי ביטול

מסלול כניסה חד פעמי

50 חד פעמי
 • תשלום בכרטיס אשראי
 • לא ניתן לביטול
 • אינו כרוך בדמי טיפול

מנוי פנאי

119 חודשי
 • המסלול בהוראת קבע בכרטיס אשראי
 • ניתן לבטל את המנוי בהתראה של 30 יום מראש
 • המנוי מוגבל כניסה בימים א-ה 10:00-14:00
 • שישי 12-סגירה, שבת פתיחה עדד סגירה
 • כרוך בדמי ביטול לפי סוג המנוי

האותיות הקטנות בגדול

EnglishFrenchHebrewRussian
דילוג לתוכן