fbpx

עיצוב הישבן

55 דק אימון המתמקד בשריר הכל כך חשוב לנשים.. שריר הישבן! אם רצית שריר ישבן גדול יותר מורם יותר ,בולט ומעוצב, זה המקום לעבוד עליו! כל התרגילים האפשריים לביצוע שמטרתם חיזוק ועיצוב הישבן.
האימון מתאים למתאמנים בכל הרמות.

ביטול מנוי